W dniu 15 marca 2018 r. weszła kolejna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła nowe obowiązki dla spółki sp. z o.o.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.
Co ważne, każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Zgłoszenie powyższego dokumentu jest zwolnione z opłat. Jeżeli chodzi o stare spółki z o.o., które zostały założone przed 15 marca 2018 r. – obowiązek złożenia listy osób będzie aktywizował się wraz z pierwszym po wejściu w życie obowiązku wnioskiem do KRS, nie później niż w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Jeśli więc prowadzisz spółkę z o.o., warto pamiętać, że nowe obowiązki dla spółki z o.o. obligują Cię do złożenia listy osób, o której mowa powyżej, maksymalnie do 18 września 2019 r.

 

Piotr Stosio

Radca Prawny Warszawa

Call Now Button
Zadzwoń