Kolejna zmiana przepisów weszła w Karcie Nauczyciela. Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele nie muszą już każdorazowo pracować w ramach umowy o pracę. Zmiana ucieszy więc nauczycieli specjalistów, którzy w poprzednich prowadzili działalność gospodarczą.

Do art. 10a Karty Nauczyciela dodany został ustęp 2, zgodnie z którym w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Co to oznacza w praktyce? Nauczyciele specjaliści będą mogli ponownie pracować na umowę zlecenie, bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale w wymiarze nie większym niż 4 godziny tygodniowo. Warunkiem jest jednak, aby treść łączącego stosunku prawnego nie była charakterystyczna dla umowy o pracę. Dlatego tak ważne będzie sporządzenie odpowiedniej umowy.

Oprócz nauczycieli-przedsiębiorców, zadowolone będą także osoby prowadzące prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne placówki zatrudniające nauczycieli, które dotychczas zatrudniały nauczycieli specjalistów w niewielkim wymiarze.

Zmiana pozwalająca nauczycielom pracować na innej podstawie niż umowa o pracę weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Piotr Stosio

Radca Prawny Warszawa

Call Now Button
Zadzwoń